KAPCSOLAT

CÉGNÉV

FINTOR és FINTOR Kft.

ADÓSZÁM

23922949-2-05

TELEFONSZÁM

+36 (30) 229 6420

CÍM

3525 Miskolc,

Vologda utca 4. I. em. 110. 

info@fintor.hu 

BANKSZÁMLASZÁM

 

ERSTE BANK

11600006-00000000-78640755

 

TECHNIKAI ADATOK

ADATKEZELÉS

Adatkezelési nyilatkozat
Adatkezelési nyilvántartási szám:  NAIH-128024/2017.

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

14A83462

Szerzői jog
Minden jog fenntartva!

Az oldalon található összes szöveges és képi tartalom, illetve információ FINTOR ZSOLT szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alatt áll (ld. az 1999. évi LXXVI. törvényt a szerzői jogról).
A weboldal szerzői jogi műnek minősül.
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése Fintor Zsolt, mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén Fintor Zsolt közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

MOST HÍVOM 06302296420